Novinky v elementaci

V verzi SEMA 23-1 je umožněn plně automatický přenos všech dřevěných prvků ze střešních vrstev do Střešních elemetů pro jejich následnou výrobu. Jediné co je k tomu potřebné je to, že element musí být vytvořen na dané střešní konstrukci.

Dělení na jednotlivé elementy lze pohodlně definovat přímo na střeše a vytvořený Střešní element tak převezme všechny obsažené prvky pro výrobu.

Od verze 23-1 si lze nechat pohledy na Stěny, Střešní a Stropní elementy plně zrcadlit. Uživatel si může individuálně specifikovat, podle které osy to má být zrcadleno. Díky možnosti tohoto otočení pohledu tak lze připravit perfektní výrobní plány.