Novinky pro krovy

Díky rozšíření funkce "Vícenásobné řezání" dřevěných prvků může nyní uživatel vytvářet mnohem jednodušeji a rychleji komplikovaná ořezání s opracováním připraveným i pro výrobu na CNC strojích.

Je například možné velmi jednoduše ořezat prvky jako například nárožnu bez potřeby dalšího dodatečného opracování na více vztažných ploch rohového spojení vaznic.

Rozšíření tohoto příkazu tedy otevírá široké možnosti, jak efektivněji a mnohem rychleji vytvářet pro CNC připravené opracování na dřevěných prvcích. Další opracování pomocí 3CADu tak není potřebné.

Dále je v nové verzi SEMA umožněno dodatečně přiřazovat prvky jako např. Dřevěné prvky, Spojovací prvky, 3D objekty a Ocelové komponenty k jinému systému, jako např. do stropu, stěny, konstrukční roviny, střešního elementu, stropního elementu, nebo dokonce i do jiného podlaží.

To také zahrnuje např. rychlé následné přiřazení dřeva vytvořeného ve stropní konstrukci k přilehlé stěně, protože například tento prvek musí být namontován do stěny i když tvoří část konstrukce stropu.

Pro možnost zobrazení čísla jednotlivých elementů a rozměrů v montážních plánech pro prvky jako volné 3CAD elementy nebo ocelové nosníky pocházející z IFC importu, lze je tímto způsobem také velmi jednoduše přiřadit například stopu.

Dále lze přímo ve 3D pohledu přenášet 3D objekty, jako jsou ocelové spojky, z jednoho podlaží do druhého, aby byly např. správné exportovány do materiálového listu daného podlaží.