Online propojení na Cloud BIMcollab

BIMcollab je uživatelsky přívětivá platforma pro správu problémů, která spojuje a umožňuje komunikaci o řešení problémů a komentářích z různých profesí s různými softwarovými řešeními jako je Archicad, Revit, Autocad, Tekla atd. se spolehlivým sledováním historie.

Problémy jsou přímo spojeny s pozicemi a objekty v modelu a lze k nim přistupovat prostřednictvím webového prohlížeče nebo přímo z příslušného BIM softwaru. Jednoduše klikněte na problém ve vašem vlastním BIM nástroji a ten se přiblíží na jeho umístění ve vašem modelu.

S novou verzí SEMA je toto propojení k BIMcollab Cloud možné pro výměnu informací o kolizích, úkolech nebo komentářích prostřednictvím formátu BCF (verze 3.0).

Aby každý uživatel SEMA poznal rozmanité možnosti a výhody, může nejprve začít s bezplatným účtem BIMcollab Cloud. (www.bimcollab.com/en/plans/start-for-free/)

Po registraci k BIMcollab Cloudu se v programu SEMA vytvoří pomocí několika kliknutí myší "BCF připojení" a projekt BIMcollab se propojí s projektem SEMA.

Nové uživatelské informace (problémy) pak lze nastavit jako obvykle v SEMA Kontrolním Centru s nebo bez propojení komponenty na projekt SEMA. Uživatelské pokyny pro BIMcollab obsahují další vlastnosti, jako je typ, editor, priorita, stav atd., které musí být nastaveny a definovány v nastavení projektu pro všechny zúčastněné.

Tato uživatelská upozornění mohou být nyní opatřena komentáři, které lze kdykoli změnit. Pro lepší vizualizaci nově vytvořeného komentáře lze k problematice propojit volně volitelný 3D pohled na aktuální zobrazení v programu SEMA.

Tento problém lze poté synchronizovat s cloudem BIMcollab, aby všichni připojení členové k projektu mohli odpovídajícím způsobem reagovat ve svém softwaru BIM. To umožňuje obousměrnou komunikaci pro všechny zúčastněné.

Tato funkce zajišťuje optimalizované plánování napříč různými platformami. Kolize a problémy jsou řešeny napříč obory, a výsledné úkoly a komentáře jsou vyměňovány a implementovány v jasné řízené komunikaci.