Montážní spára pro Stupně a precizní ukončení Šprušlí

Montáž nasazených (schodnicových) schodů je ve verzi SEMA 23.3 výrazně usnadněna. Speciálně ve Francii se u tohoto typu schodišťových konstrukcí Stupně zasouvají do Schodnic přes vyfrézované vybrání a zajišťují se v každém případě předem vloženým kolíkem.

Při montáži je třeba stupeň "naklonit", zasunout do vybrání a zatlačit tak, aby kolík zapadl. To se ukázalo jako velmi obtížné, protože je zde jen malá vůle. Nyní je možné dát montážní vůli v místech napojení Stupně na Schodnici tím, že se v místě styku Stupně se svislou částí Schodnice vytvoří obdélníkový výřez.

Délka a hloubka výřezu se nastavuje individuálně, aby si výrobci a montážnící schodů mohli sami určit optimální délku pro instalaci. Doposud se tyto výřezy kreslily a zpracovávaly buď ručně, nebo prostřednictvím pomocné funkce manuálně vloženého plátu, kterou bylo potřeba osazovat jednotlivě.

S novou funkcí montážní spáry již tato dodatečná práce není nutná: výrobci schodů si mohou jednou nastavit své preference a dále s nimi neustále pracovat.SEMA automaticky přegeneruje parametry do každého nového projektu. Nové nastavení naleznete u vlastností stupně v druhé záložce “SB” v části "Spojení se Schodnicí" pro levou, resp. pravou stranu schodů.

Nová verze SEMA přináší také vylepšené u Šprušlí zábradlí. Madla a zábradlí schodů mohou být ohnutá nebo zakřivená v závislosti na prostoru, ve kterém jsou montována. Nyní lze Šprušle se svými přípojkami takto přepočítat a přizpůsobit i těmto zakřiveným protiprvkům. Dříve byl možný pouze rovný řez. Nyní je v koncovém opracování zohledněno i toto zakřivení a i uložení šprušlí je tak optimalizováno pro konkrétní montáž.