Odsazené zobrazení Stěn, Střešních a Stropních elementů

Krytiny ve vrstvách a prvky, jako jsou např. sádrokartonové desky nebo dřevěné prvky rámové konstrukce tvořící Stěnový, Střešní nebo Stropní element, lze v programu SEMA zobrazit a upravovat v příslušném zobrazení odsazeně vedle sebe.

Dříve nebylo možné jednotlivé vrstvy podle potřeby zobrazovat na sobě a tím si ulehčit kontrolu spojů, překrytí a přesahy desek.

V nové verzi programu SEMA 23.3 lze libovolně překrývat pohledy na vrstvy Stěn i Střešních a Stropních elementů a kontrolovat tak, zda například spáry sádrokartonových desek jsou správně provedeny na dřevěném rámu ležícím pod touto vrstvou. To dává projektantům lepší přehled o konstrukci a zlepšuje výstupy plánů pro montážníky. Kromě toho již není potřebné znázorňovat polohu nad nebo pod danou vrstvou ležící vrstvy pomocnými čarami apod.

Tuto novou funkci naleznete u nastavení Stěn a Elementů ve třetí záložce "Vrstvy a dělení" v části "Zobrazení". Zde můžete pro každou vrstvu určit, která vrstva má být zobrazena pod ní. Můžete si vybrat mezi dřevěnou konstrukcí nosné vrstvy S0 a i všemi nad ní nebo pod ní ležícími vrstvami. Pro zobrazení podkladových vrstev musí být v nastavení zobrazení (F7) pod "Zobrazení vrstev" aktivována možnost „Odsazení“.

Pro usnadnění práce a jako vizuální pomůcku lze pod jednotlivé vrstvy zobrazení umístit nejenom obrysovou čáru ale také také šrafování nebo barevnou výplň. Aby bylo zobrazení těchto vrstev nezávislé na původní vrstvě, lze v odkazu Standartních dat nastavit libovolně Kombi-tužky.