Volné označování komponent u Plánování nakládky

V nové verzi 23.3 byla pro Nakládku implementována nová možnost "Volný popis prvků". Volné texty nebo předdefinované automatické odkazy lze jednotlivě přidávat ke komponentám jako popisky ve všech pohledech.

Příklad: U každé nakládané stěny by se mělo zobrazit také číslo posloupnosti montáže. Přípravář práce tak v pohledech nakládky vidí, které stěny je potřeba montovt dříve a které později.

Za tímto účelem uživatel SEMA vybere v programu například kombinaci volného textu a automatického odkazu "Postup montáže" a přiřadí ji jako volný popis součásti. Díky tomu může okamžitě a ve všech pohledech vidět příslušné pořadové číslo posloupnosti montáže.