Správa a údržba Standartních dat

Správa Standartních dat a zobrazení jejich složek jsou vylepšeny. Pomocí příkazu zadání lze nyní vybírat a rovnou vkládat data přímo ze SEMA Originálních-Standartních dat.

Ve správě Standartních dat si nyní můžete vlastní složku Standartních dat nastavit jako „Systémovou složku“ standartních dat. Zde by měla být centrálně uložena všechna důležitá standartní data pro určité automatiky, jako jsou např automatická kótování, automatiky rohových spojů pro automatiku stěn nebo třeba Standartní data pro Nesting. Tato systémová složka je ve správě standartních dat označena ozubeným kolečkem. Tímto způsobem lze vyloučit nechtěnou změnu automatik. Po instalaci nové verze systému SEMA se systémovou složkou automaticky stane poslední aktivní složka kmenových dat. Toto nastavení lze v případě potřeby změnit.

Všechny složky Standartních dat se ve správě Standartních dat zobrazují vlevo: to poskytuje lepší přehled a zjednodušuje práci s více složkami Standartních dat. Složky chráněné proti zápisu jsou označeny symbolem zámku. Příslušné vlastnosti složky lze vyvolat dvojitým kliknutím.

Je-li v případě vytváření a osazování prvků aktivováno více složek Standartních dat, zobrazí se jednotlivá Standartních data seskupená a rozdělená tak, že je zřejmé, která a kolik Standartních dat je v příslušné složce obsaženo.

Při ukládání CAD nebo MCAD Maker se zobrazí výběr dostupných složek Standartních dat, takže lze přímo rozpoznat složky které jsou chráněné proti zápisu. Při ukládání těchto Maker výběr automaticky přeskočí na složku Standartních dat, která není chráněna proti zápisu.

Pokud jsou střešní plochy ukládány zpět do Standartních dat z jiného projektu, je vynechán dotaz, zda mají být uloženy lokálně do daného stavebního projektu, nebo globálně do hlavních Standartních dat. Tlačítko "Lokálně do projektu " je nyní nahrazeno otevřením okna Standartních dat, které je zvýrazněno modrým pruhem složky Standartních dat = "Projekt - Vlastní nastavení".