Rozšířená realita v dřevostavbách se SEMA-rozhraním

SEMA vytvořila nové rozhraní k aplikaci Timberplan od firmy Woodtec Fankhauser, dodavatele systémů pro prefabrikaci v dřevostavbách. Díky tomu je umožněno využití programu SEMA pro dřevostavby s propojením Datových brýlí Hololens a Rozšířené Reality (AR).

Projekční data jsou ze SEMA programu exportována přes DFX-Export a převzata do této Aplikace která informace převádí pro datové brýle. SEMA-rozhraní bylo přesně přizpůsobeno požadavkům aplikace, takže vizualizace pomocí barev a čitelnost v brýlích je přesná.

AR-Brýle jsou jako displej překlopeny před oči. Nejprve se naskenuje QR kód z montážního stolu Woodtec Fankhauser a brýle se s ním "srovnají". Plány ze SEMA se pak mohou promítnout přímo na montážní stůl ve skutečné velikosti. Pomocí rozpoznávání gest lze využívat různé další funkce.

Projekce promítá na konstrukci pozice kde probíhají rámy a sloupky a kde mají být upevněny desky opláštění. Pomocí číselných označení a etiket generovaných v konstrukčním programu lze jednotlivé dřevěné prvky umístnit do správné pozice. Pod deskou probíhající prvky konstrukce jsou tak viditelné: brýle ukazují skutečnou pozici dřevěných prvků a cvrnkací šňůra nebo lať pro opisování pozice sloupků pro hřebíkování tak už nejsou více potřeba.

Další informace z plánů jako např. vedení elektroinstalace mohou být také zobrazeny. Virtuální zobrazení celého 3D-Modelu v malém měřítku ještě zlepšuje další přehlednost.

Výhody

  • Prefabrikace dřevěných rámových stěn je s Hololensem značně zjednodušena. Stěny lze montovat rychleji a přesněji.
  • Tesař má polohu dřevěných prvků ve skutečných rozměrech na montážním stole přímo před očima, má volné ruce a nemusí se dívat do plánů.
  • Pod deskami položené sloupky nemusejí být pro sponkování měřeny a překresleny. Všechny potřebné informace mohou být na konstrukci hned zobrazeny.
  • Díky zobrazení součástí a skutečných rozměrů se zanačně omezuje chybovost, což následně zvyšuje kvalitu odvedené práce. Nekvalifikované zaměstnance a učně lze snadno provést výrobním procesem pomocí AR brýlí rozšířené reality.