Monitor projektu pro sledování a aktualizaci propojených IFC dat

S Manažerem projektů lze SEMA projekty zpracovávat a aktualizovat ještě efektivněji, snadněji a rychleji. Různé verze plánů lze pohodlně porovnávat a eliminovat tak chyby vyplývající z pokračování v práci na neaktuálních verzích plánů.

Monitor projektu automaticky hlásí, jakmile je k dispozici nová verze plánu, a umožňuje tak srovnání se dvěma předchozími verzemi. Jako přímá vazba na stavební projekt také usnadňuje aktualizaci verzí projektu. Monitorování a úpravy se provádějí prostřednictvím odkazů IFC. Jediným předpokladem pro monitorování je propojení požadovaných souborů IFC v dříve importovaném projektu prostřednictvím položky nabídky Import / IFC Import.

Postup je jednoduchý: Po aktivaci se v Monitoru projektů zobrazí seznam všech projektů, v nichž je nastaveno sledování odkazu IFC. Opět se zvýrazní aktuálně zpracovávaný projekt a zobrazí k němu název souboru IFC, místo uložení a aktuální datum. Pokud sledování již není potřeba, lze jej deaktivovat ve Správě výkresů. Pokud je monitorovaný konstrukční projekt uzamčen jinou pracovní stanicí, je zobrazen jako šedý.

Okamžitá výstraha v případě změn: Pokud byl sledovaný soubor IFC aktualizován, na počítačích připojených k monitorování se objeví červené ikony (za předpokladu, že oba počítače pracují se stejným odkazem IFC ve stejném stavebním projektu SEMA), které signalizují nový stav plánu.

Přímý přístup k projektu: Dvojklikem nebo pomocí ikony se přepnete přímo do příslušného projektu a podle potřeby aktualizujete odkaz IFC s náhledem nebo bez něj.

Lepší dohledatelnost, rychlejší další dopracování: Pro snazší orientaci v předchozích změnách nabízí SEMA možnost aktivovat si pod nastavením F7 zobrazení nejen aktuální  verze, ale i předchozí a předpředchozí verze. Pro účely kontroly se v trojrozměrném zobrazení zobrazují zkratky aktuální verze (0) a předchozí verze (-1, -2). Na základě porovnání lze změnu plánu okamžitě přenést do procesu zpracování projektu. Například posunutou stěnu lze následně posunout pomocí příkazu pro změnu polohy, a pokud je to možné a nastavené, spustit i nově automatiku osazení prvků stěny. Tímto způsobem lze projekt přizpůsobit nové verzi podkladů projektu jen v několika málo krocích.