Úprava objektů Opracování a Řažení pomocí posuvníků

Aktuální verze programu přináší novou funkci pro úpravu různých typů opracování. Tato možnost značně zjednodušuje používání 3CAD opracování a funkce Ražení, protože rozměry lze nyní měnit pouhými několika kliknutími. Pro možnost úpravy se nyní zobrazují jednotlivé posuvníky.

U 3CAD-opracování mají jednotlivé strany kvadratického objektu pro každou osu zobrazen samostatný posuvník – tedy celkem šest kusů, které jsou barevně zobrazeny podle příslušné osy. Tyto jednotlivé posuvníky lze myší uchopit a libovolně je posunout. Díky tomu lze velmi snadno upravovat délky a rozměry. Dřevěné prvky zasažené tímto opracováním pak automaticky zaktualizují nové opracování a není tak nutné provádět žádné nové přepočty.

Nová funkce se týká všech opracování a úprav z 3CADu, který je díky tomu nyní mnohem flexibilnější a rychlejší ve směru použití. Dříve bylo nutné délku, šířku a výšku pro každý směr měnit ručně v dialogovém okně. Toto zadávání tak už není více potřeba a zejména speciální tvary lze nyní konstruovat mnohem snadněji.

Tato nová funkce je dostupná i v případě pravoúhlého ražení u schodů a dřevěných prvků. Stejně tak jako u obrábění pomocí 3CAD objektů i zde nové posuvníky zjednodušují konstruování, protože rozměry opracování lze variabilně přizpůsobit. Dříve bylo nutné při každé změně opracování smazat a vytvořit nový objekt opracování. Posuvníky tedy nesmírně urychlují práci a úpravy výřezů.

K dispozici jsou tyto posuvníky i pro vrtání otvorů nebo u vytlačených těles s opracováním. Zvláštností zde však je to, že posuvníky lze upravovat pouze v jednom směru (například ve směru hloubky vrtaných otvorů). To uživatelům nabízí vysokou míru flexibility při následném dopracování prvků.

Mimochodem, posuvníky pro opracování a vrtání v 3CADu lze používat stejným způsobem, jaký již uživatelé znají z ořezových polí (Clippingboxů) pro mračna bodů. (Verze 22.2)