SEMA softwarová instalace pro vzdělávací instituce a studenty

Velmi důležitou otázkou pro SEMA je podpora žáků a studentů v jejich přípravě na budoucí povolání. S perfektně přizpůsobeným softwarovým řešením pro stážisty a školy lze získat ideální vstup do úspěšného pracovního života.

Vzdělávání

Verze SEMA softwaru Try&Learn nabízí žákům, studentům i učňům odpovídající softwarový paket.
Zjistit více

Školy

Detailní informace o obsahu a rozsahu SEMA paketu pro školy.
Zjistit více

Začínající pracovník

Abychom ulehčili začátky nově vzniklým firmám nebo živnostníkům, nabízí jim SEMA lukrativní speciální podmínky a možnosti financování nákupu softwaru.
Zjistit více

Vzdělávací zařízení

Na kterých školách se můžete setkat se softwarem SEMA? Zde je přehled odborných škol, učilišť a dalších vzdělávacích zařízení, kde se software SEMA vyučuje.
Zjistit více

Try&Learn Verze

Try&Learn verze Vám umožní si software SEMA vyzkoušet nebo ji můžete využít pro vzdělávací účely.
ke stažení

Objednávka & Informační materiál

V této rubrice jsou připraveny pro stažení podrobnější informace k jednolivým paketům pro školy, jejich doplňkovým možnostem a i odpovídající objednávkové formuláře.
Zjistit více

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.