Plánování nakládky velmi jednoduše

SEMA Manažer nakládky to umožňuje

Dlouho požadovaná funkce byla naprogramována. V konstrukčním programu SEMA verze 20-2 je plně implementováno plánování nakládky.

Nově vyvinutý Manažer nakládky přináší jednoduché a komfortní osazování jednotlivých Elementů do předdefinovaných Prostorů nakládky s automatickým výstupem celkových plánů nakládky. Jednoduchý koncept a přehledné rozhraní umožňují plánování nakládky i bez velkých předchozích znalostí.

Nakládku lze vytvořit kdykoliv během projektování. To znamená, že data týkající se výroby mohou být stanovena s předstihem. Volitelné určení výrobního čísla umožňuje optimalizovat posloupnost výroby!

Mimo Stěnové panely lze do nakládky zahrnout i Střešní a Stropní panely, 3D objekty a Vaznice. Prvky pro nakládku lze importovat jak jednotlivě, tak samostatně pro jednotlivá podlaží, nebo i celou stavbu najednou. Další materiál určený pro nakládku jako např. montážní materiál, nebo zásobníky s nářadím, lze do nakládky zahrnout také.

Pořadí montáže umožňuje uživateli umístit komponenty do nákladního prostoru v potřebném pořadí tak, aby prvky na staveništi mohly být přímo odebírány jeřábem bez potřeby přendavání.

Jednoduché určení postupu nakládky a pořadí následné montáže vedou díky nejlepší možné logistické kontrole k obrovským časovým úsporám při plánování každého projektu. Úsporu přináší jak lepší využití nákladového prostoru, tak i rychlost vykládky a díky tomu zkrácené časy využití jeřábu.

Prostory nakládky a v nich obsažené nákladové zóny mohou být individuálně přizpůsobeny z hlediska tvaru a strategie nakládání. K plánování nakládky lze zvolit i různé, již od SEMA předdefinované, nakládací prostory. K dispozici jsou varianty s uložením "na stojato" i "na ležato" a nákladní prostory s různým rozdělením na jednotlivé nákladové zóny. Vytváření nových prostorů nakládky firmou SEMA je možné na dotaz. Umístění jednotlivých elementů  a dalších prvků nakládky je díky detailnímu zobrazení a praktickým na praxi orientovaným nástrojům  velmi jednoduché. Pro zjednodušení plánování nakládky je každý prostor nakládky zobrazen jak v půdorysném, tak i bočním a prostorovém pohledu. V listu nakládky se zvolí libovolný element pro naložení. Ten se automaticky přichytí ke kurzoru myši a může být kliknutím osazen do požadovaného místa dané zóny nakládky. Tak se postupuje stejně i s ostatními prvky určenými pro nakládku až do zaplnění zóny nakládky nebo vyčerpání všech prvků určených pro nakládku. Díky vyhodnocení výšky nakládky a hmotnosti nakládky je zajištěna i optimální kontrola a bezpečnost. Výstup všech nebo i jednotlivých plánů nakládky na tiskárnu nebo do PDF je umožněn pouhým kliknutím.

Díky SEMA-Manažeru nakládky je od verze 20-2 zajištěno snadné a pohodlné vytváření plánů nakládky a současně i optimalizace výroby.