Novinky ve střechách:

Vytvořte volné střešní plochy jednoduše ve 2D, 3D nebo Řezu

Od verze 20-1 lze rychle a snadno vytvářet volné střešní plochy a napojení střech bez předchozí definice střešních profilů a to jak v půdorysném pohledu, tak ve svislém řezu nebo dokonce i ve 3D. Plocha střechy je vytvořena pomocí několika kliknutí a jednoduchého pravoúhlého zadání.

Stejným způsobem lze ve 2D, 3D a vertikálním řezu osazovat do střešní plochy jednotlivé krokve i jejich rozdělení v dané oblasti. Pultové střechy nebo přístřešky jsou konstruovány jen díky několika kliknutím a jsou okamžitě připraveny pro osazení prvků a napojení na ostatní střešní plochy.

Hlavně v případě renovací je volná konstrukce střešních ploch velkým přínosem. Pokud má být například na stávající střeše vytvořen nový pultový vikýř a tesař má často k dispozici jako podklad pouze staré plány...

...nakreslí se hlavní body jako CAD a volná střešní plocha se pak na ně vytvoří několika kliknutími myší. Vikýř se pak na tuto střešní plochu jednoduše konstruuje buď ve 3D, nebo v řezu.

Ale i při importování měřicích bodů nebo Mračna bodů je velmi užitečná možnost vytvořit si střešní plochu pro další konstrukci pouhým kliknutím na jednotlivé zaměřené body v 3D pohledu.

Konstrukce střechy

Palubky, laťování a komponenty lze ve všech vrstvách skladby střechy vytvářet pomocí dřevěných prvků včetně všech opracování i následného exportu na CNC stroje pro jejich automatizovanou výrobu.

Stejně tak jsou všechny prvky střešních konstrukcí vyhodnoceny do materiálového listu s Brutto- i Netto- plochami a objemy, a to pro každou jednotlivou vrstvu samostatně. Tím jsou perfektně připraveny pro kalkulace a objednávky.

Pro kontrolu jsou pak každé jednotlivé střešní vrstvy zobrazeny jako srozumitelné rozměrové výstupy se skutečnými délkami hran a informacemi o plošném rozměru.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.