Novinky ve střechách:

Vytvořte volné střešní plochy jednoduše ve 2D, 3D nebo Řezu

Od verze 20-1 lze rychle a snadno vytvářet volné střešní plochy a napojení střech bez předchozí definice střešních profilů a to jak v půdorysném pohledu, tak ve svislém řezu nebo dokonce i ve 3D. Plocha střechy je vytvořena pomocí několika kliknutí a jednoduchého pravoúhlého zadání.

Stejným způsobem lze ve 2D, 3D a vertikálním řezu osazovat do střešní plochy jednotlivé krokve i jejich rozdělení v dané oblasti. Pultové střechy nebo přístřešky jsou konstruovány jen díky několika kliknutím a jsou okamžitě připraveny pro osazení prvků a napojení na ostatní střešní plochy.

Hlavně v případě renovací je volná konstrukce střešních ploch velkým přínosem. Pokud má být například na stávající střeše vytvořen nový pultový vikýř a tesař má často k dispozici jako podklad pouze staré plány...

...nakreslí se hlavní body jako CAD a volná střešní plocha se pak na ně vytvoří několika kliknutími myší. Vikýř se pak na tuto střešní plochu jednoduše konstruuje buď ve 3D, nebo v řezu.

Ale i při importování měřicích bodů nebo Mračna bodů je velmi užitečná možnost vytvořit si střešní plochu pro další konstrukci pouhým kliknutím na jednotlivé zaměřené body v 3D pohledu.

Konstrukce střechy

Palubky, laťování a komponenty lze ve všech vrstvách skladby střechy vytvářet pomocí dřevěných prvků včetně všech opracování i následného exportu na CNC stroje pro jejich automatizovanou výrobu.

Stejně tak jsou všechny prvky střešních konstrukcí vyhodnoceny do materiálového listu s Brutto- i Netto- plochami a objemy, a to pro každou jednotlivou vrstvu samostatně. Tím jsou perfektně připraveny pro kalkulace a objednávky.

Pro kontrolu jsou pak každé jednotlivé střešní vrstvy zobrazeny jako srozumitelné rozměrové výstupy se skutečnými délkami hran a informacemi o plošném rozměru.