Perfektiní zobrazení Dřeva

Zejména v procesu prodeje a jeho podpory je vizuálně přitažlivý model nového zákaznického projektu neocenitelnou výhodou.

Za účelem dalšího posílení vizuální reprezentace projektů v programu SEMA bylo do nové verze integrováno mnoho nových textur dřeva pro dřevěné konstrukce i schodiště.

Všechny textury mají společný přirozený charakter dřeva. Hoblovaná i nehoblovaná dřeva jsou dokonale nakreslena novým algoritmem který zajišťuje to, že nedochází k žádnému znatelnému opakování textury. Každý dřevěný prvek tak má svou jedinečnou a nepopakující se texturu.

Díky novým texturám jsou dřevěné prvky zobrazeny v texturovém 3D zobrazení mnohem realističtěji, přepočet světla a stínů při fotorealistickém zobrazení pak zajišťuje ještě mnohem dokonalejší vizualizaci projektu.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.