X-fix spojovací prvky pro celodřevěné masivní panely v SEMA Programu

Firma X-fix vyvíjí inovativní a speciální spojky Dřevo-Dřevo pro spojování celodřevěných panelů které mají řadu výhod.

X-fix C je rybinová spojka klínového tvaru pro použití při spojování masivních dřevěných stropních a stěnových panelů. Výhodou oproti standartním šroubovým spojům s osazeným perem je to, že tato patentovaná X-fix C Geometrie tyto prvky při doražení spojky X-fix stáhne k sobě a tím je tvarově a dlouhodobě spojí.

Zároveň tak například odpadá náročné a často komplikované stažení masivních elementů pomocí stahováků případně použití ocelových spojek a vše zůstává u čistého spojení dřevo-dřevo.

Kdykoliv je možné zpracovat statický přepočet X-fix C spojky pomocí externího bezplatného nástroje firmy Ingtools. Po registraci lze získat i statický přepočet na smyk, napětí a kombinovaného napětí.

X-fix L je spojka Dřevo-Dřevo liniové formy určená speciálně pro L- a T- spoje a také pro podélné spoje celodřevěných panelů. Skládá se ze dvou rybinovitých, klínovitých spojovacích pásů o maximální délce 3 m.

Prefabrikované stěny s předem vytvořeným zafrézováním které mají být spojeny, se osadí do vzájemně správné pozice a první část spojovacího pásu je pak shora vsunuta. Poté se vloží druhá část a zatlouká se kladivem do délky cca 30 cm. A spojení je hotovo!

X-fix L spojku lze smontovat velmi rychle. Pokud je montáž prováděna z vnitřní strany budovy, není potřeba ani stavět venkovní lešení.

X-fix L spojuje prvky přímým, spojitým a tvarovým spojením dřevo-dřevo. Tyto varianty spojení jsou až o 300% únosnější než běžná šroubové spojení.

V SEMA data storu jsou oba tyto typy C a L X-fix spojení k volnému stažení k dispozici a mohou být nainstalovány. Díky tomu mají uživatelé SEMA softwaru možnost využívat v celodřevěných konstrukcích další typy moderních spojení.

Zjistit více: www.x-fix.at

Tato novinka je zpřístupněna na internetu formou výukového filmu: www.sema-soft.com/x-fix-spojovacimi-prvky