Osazení prvků ve 3D zobrazení

Volná konstrukce a osazení střešních prvků ve všech 3D pohledech, stejně tak jako ve vertikálním a horizontálním řezu, jsou průběžně rozšiřovány a doplňovány. Po možnosti osazení Krokví, Vaznic a Kleštin z předchozích verzí programu, je nově umožněno takto osazovat i Nárožny, Úžlabny, Úžlabní fošny a Záklopová prkna.

Od verze 21-2 lze tyto prvky osazovat tedy i ve 3D-zobrazení a řezech. Vytváření prvků ve 2D zobrazení je kompletně převzato a ve 3D pohledech je možné tedy využít všechny identické možnosti zadání. Velký důraz byl zároveň kladen na intuitivní ovládání, proto je uživatel při zadání vizuelně podporován interaktivním náhledem.

Tato novinka je zpřístupněna na internetu formou výukového filmu:
www.sema-soft.com/prvku-ve-3d