Vytváření podstřešních vrstev

Již dlouhou dobu SEMA umožňuje vytváření, úpravy, výpočet a výrobu na strojích pro vrstvy opláštění nad rovinou krovu. Tyto funkce a volnost v plánování a vytváření byla nyní implementována i do podstřešních vrstev.

V nové verzi 22-3 je nyní možné vytvářet až 12 podstřešních vrstev pod každou střešní plochou dohromady s konstrukční vrstvou, která se jako obvykle ořezává na nárožích a úžlabích hranách pro přesný výpočet jednotlivých ploch.

Z důvodu detailnějšího projektování profilu jsou vrstvy viditelné ve vertikálních a horizontálních řezech s odpovídajícími výplněmi podle toho, jak jsou uloženy v základních datech.

Napojení vrstev na vrcholové vaznice a pozednice, stejně jako na překrývající stěny jsou vytvářeny podle nastavení ve standartních datech. Vrstvy lze v případě potřeby kdykoliv manuálně doupravit.

Otvory ve střešních vrstvách pro již existující nebo následně umístěná střešní okna zohledňují nyní i podstřešní vrstvy střechy a jsou automaticky generovány až do nejspodnější vrstvy pod krovem.

Přesné výpisy materiálu, ploch a objemů je možné exportovat do materiálových listů. Vrstvy jsou vypsány jednotlivě a přesně ve srozumitelných hodnotách. Stejně tak přepočítání aktuálních informací po případné úpravě lze provést rychle a jednoduše.