Flexibilní popisky styčných míst

Více možností textového popisu styčných míst prvků zvyšuje pro uživatele nové verze SEMA 24.1 efektivitu a flexibilitu. Konstrukce a výroba dřevěných rámových stěn tak může být prováděna ještě efektivněji a jednodušeji.

Díky aktuální verzi SEMA je konstrukce dřevěných rámových stěn a následná výroba rychlejší a efektivnější. Významnou novinkou je, že dotykové značky s textem lze nyní umístit variabilně na všechny strany dílců.

Pokud je ve Všeobecném programovém nastavení Alt+F7 zvolena funkce "Značení pomocí textu", vytvoří se pro každé spojení dřeva s dřevem automaticky dotyková značka s textem. Ve výchozím nastavení je vždy umístněna na referenční plochu, na které se komponenty (dřevo a dřevo) setkávají. Označení pro typy konců řezu a prodloužení lze však nyní flexibilně umístit také na všechny strany příslušného dílce (referenční strana 1-4). Pokud jsou dřeva položena na montážní stůl pro zpracování, je text shora lépe viditelný. Totéž platí, pokud jsou sloupky zafrézovány do spodní pásnice: díky umístnění textu na jiné referenční straně, je tak stále dobře viditelný. Výstup textu lze nastavit automaticky i individuálně a může být generován vpravo, vlevo nebo uprostřed.

Tato funkce výrazně snižuje objem práce na stavbě: kontaktní značení je nyní vždy dobře viditelné a další značení již není potřebné. Zjednodušuje a urychluje se také montáž.

Dotykové značky lze nyní nastavit mnohem rychleji a individuálněji. Protože se nejedná pouze o texty na displeji ale také o úpravy textu připravené pro stroj, lze je přímo exportovat do softwaru stroje (např. CAMBIUM od společnosti Hundegger). Jednotlivé textové úpravy, které se vytvářejí například na pásnici nebo rámu, jsou tam pak snadno a přehledně viditelné.

Zákazníci díky tomu mohou profitovat z vyšší efektivity a flexibility při konstrukci a výrobě dřevěných rámových stěn, což vede ke zrychlení a optimalizaci pracovního postupu.