Ořezání střešních vrstev na plochy

Tato nová funkčnost nabízí další příležitost k optimalizaci konstrukčních procesů. Hrany střešních vrstev lze nyní rychle a prakticky řezat ve 3D na libovolné plochy. To výrazně snižuje nároky na konstrukci a zajišťuje ještě větší přesnost a přehlednost.

SEMA je nyní ještě efektivnější: S novou verzí je nyní možné v programu SEMA řezat hrany střešních vrstev ve 3D zobrazení nebo v různých svislých řezech na jinou plochu v rámci jediného kroku. To šetří čas a námahu.

Dříve bylo obtížné uchopit hranu střešní vrstvy, zejména v půdorysném pohledu, protože v tomto pohledu jsou některé hrany vrstev umístněné nad a některé pod hranou střechy. Kromě toho bylo nutné každou jednotlivou vrstvu střechy řezat samostatně. Řezání střešních vrstev bylo časově náročné i při ořezání na šikmé hrany vaznic: v tomto případě bylo nutné nejprve posunout hranu do příslušné polohy a koncové ploše nastavit jiný úhel tak aby plocha těsně přiléhala k šikmé ploše.

Toto velké množství samostatných úkonů už nyní není potřebné a uživatel může díky této nové funkci ušetřit mnoho času. V programu SEMA lze totiž nyní na plochu řezat i více vrstev současně. Za tímto účelem uživatel nejprve vybere vrstvy které mají být řezány, a poté klikne na tlačítko "Označit detaily objektu". V tomto novém režimu lze nyní vybírat jednotlivé hrany střešních vrstev a následně příslušné ořezové plochy. Pomocí příkazu "Řezat" lze jako obvykle vybrat odpovídající hrany střešních vrstev a ořezat je na plochu. Tímto způsobem lze také například jednoduše řezat plochy mansardových střech na styčný úhel.

Další výhodou je, že se úhel řezu automaticky přizpůsobí nakloněné referenční hraně, takže již není třeba úhel dodatečně nastavovat. Pokud jsou v jednotlivých vrstvách střechy dřevěné prvky, není již nutné je řezat jednotlivě. Automaticky se přepočítají a ořežou na danou hranu.

Hrany střešních vrstev lze řezat na plochy jak ve 3D zobrazení, tak ve svislých řezech. V určitých situacích je tento pracovní krok mnohem jednodušší udělat ve svislém řezu: Pokud není hrana k dispozici ve 3D zobrazení, mohou uživatelé ve svislém řezu nakreslit pomocné čáry a na základě těchto dalších referenčních čar oříznout hrany střešní vrstvy na tuto linii.

Celkově je nyní řezání hran střešních vrstev mnohem přehlednější a rychlejší než v předchozí verzi. Uživatelé tak mohou těžit z mnohem efektivnějšího způsobu práce a lepšího výsledku, který jejich zákazníkům nabízí nejvyšší kvalitu a profesionalitu.