Se společností SEMA na cestě do budoucnosti

Firemní skupina SEMA vstupuje do roku 2020 s těmito klíčovými údaji: Silný Team a pravidelný vývoj programu jsou základem dalšího úspěšného vývoje.

2018

Skupina SEMA zažila velmi úspěšný rok. Bylo dosaženo nejlepšího prodejního výsledku v celé historii společnosti. Trvalé úsilí a důsledná podpora trhu přispěly k tomuto mimořádnému úspěchu jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

2017

Bylo dokončeno zmodernizování všech domovských stránek SEMA v mezinárodní oblasti. Zintenzivnění partnerství i myšlení ve směru BIM tvoří další základy pro budoucí vývoj a inovace.

2016

Celý vnější vzhled SEMA zažil nový impuls. Od nového loga a aktualizace všech dokumentů až po nový SEMA výstavní stánek svítící v moderním a svěžím designu.

2015

Alexander Neuss se stává novým výkonným ředitelem firemní skupiny SEMA. Vedoucí pozice na trhu je v klíčových oblastech i ve směru internacionalizace dále rozšiřována.

2014

V roce 2014 dosáhla firemní skupina SEMA nejlepšího prodejního výsledku za svou 30-letou historii. V létě toto výročí završila na jubilejní narozeninové oslavě. Budoucnost SEMA firemní skupiny byla posílena rozšířením akcionářské základny. Byla oficiálně představena nová produktová řada pro Klempířské systémy a v rámci práce na výzkumném projektu byly pro tento systém spuštěny i nové internetové stránky.

2013

SEMA uvedla novou verzi programu s označením V14-1 a tím jasně potvrdila silnou a trvalou kontinualitu vývoje programu.

2011

V letech 2011 a 2012 SEMA rozšířila svou mezinárodní aktivitu v Americe a Číně. Mezi jazykové verze byla doplněna čínština.

2009

V roce 2009 oslavila SEMA 25-leté firemní jubileum s verzí SEMA Experience V11.0. Ve Francii byla díky rostoucímu počtu pracovníků postavena nová kancelářská budova v Château-Gontier. Firemní skupina se tak dále rozšiřuje a to i přes celosvětovou krizi.

2007

K rozšíření aktivit firemní skupiny SEMA byla v Itálii založena SEMA Italia srl. Prezentace produktů na internetových stránkách byla zcela zmodernizována a vyvoj fotorealistické vizualizace v projektech programu SEMA byl dále posunut kupředu.

2004

Firemní skupina SEMA oslavila 20-leté výročí s rekordním obratem přes 5,5 mil €. Program je k dispozici v 6 jazycích.

2003

Se SEMA Future V9 opět navazujeme na integraci moderní vizuální techniky v programu pro dřevěné konstrukce. Nyní můžeme projít domem a realisticky a detailně se podívat na všechny komponenty.

2001

Z důvodu stoupající poptávky na francouzského trhu byla založena SEMA France SARL.

2000

Na veletrhu dřevěných konstrukcí a výstavby ve Friedrichshafenu byla představena nová verze programu SEMA V8 jako čistokrevná 32Bit Windows aplikace se zvýšenými technickými vlastnostmi ve všech konstrukčních detailech.

1997

Z důvodu nárůstu prodeje byla zřízena další nová kancelář na Dorfmühlstraße 11. Tam je umístěno tréninkové centrum, support a vývojové oddělení. Centrála SEMA nyní čítá 1000 metrů čtverečních kancelářské plochy.

1996

Průnik k vedoucímu postavení na trhu na základě veletrhu ve Friedrichshafenu.

1995

V rekordním čase vyvinula SEMA program pro schody a uvedla ho na trh.

1994

SEMA stoupá a rozšiřuje program pro krovy, dřevěné konstrukce a napojením na stroje pro výrobu montovaných domů.

1990

Již krátce po pádu zdi mezi východním a západním Německem otevřela SEMA kanceláře v nových spolkových zemích.

1988

SEMA výstup pro firmu Hundegger – první grafická uživatelská verze pro strojní výrobu krovů.

1987

SEMA jako první na světě vytvořila na výrobním centru krov přímo z počítače. V tomto roce byla založena firma SEMA GmbH ve Wildpoldsried.

1984

První počítačový SEMA program pro krovy byl vyvinut pro operační systém CPM.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.