Ultra-HD 4K

"Vzhledem k tomu, že verzi V18-1 používám na 4K Ultra HD monitoru, jsem naprosto ohromen. Zobrazení v SEMA programu je ostré jako břitva - kóty jsou nyní opravdu přesně zobrazeny a jsou perfektně čitelné.

Ikony lze od verze V18-1 variabilně skalovat a jsou v každé velikosti perfektně ostré. A hlavně zobrazení ve 3D vizualizaci - to je sen! Okraje těles jsou nyní jsou ve 3D zobrazeny velmi přesně.

Že to dělá tak velký rozdíl jsem vůbec nečekal a nenechal bych si v žádném případě ujít práci ve verzi SEMA 18-1 bez UHD monitoru!"

Martin Röhrig
Jednatel Holzbauplanung Röhrig

www.holzbau-plan.de

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.