Mračno bodů z 3D laserového scanneru

"Pracuji již mnoho let s 3D skenerem a různými programy pro zpracování a následné dopracování Mračna bodů. To jak umožňuje SEMA od verze 19-2 pracovat s 3D mračnem bodů žádný jiný dřevařský software nezvládne! Mračno bodů je načteno rychle a elegantně - množství dat je ale zanedbatelné. Nezáleží na tom, zda bodový mračno bodů obsahuje 7 miliard nebo klidně dvojnásobek bodů, pro výkon SEMA softwaru to nehraje žádnou roli. To je jedinečná výhoda oproti všem ostatním CAD programům!

Zobrazení a následné zpracování 3D mračna bodů je v SEMA programu geniální. Nevím o žádném jiném programu v oboru dřevostaveb nebo architektury, který by zobrazil 3D mračno bodů tak přesně a plynule pro další zpracování.

Všechny naměřené rozměry jsou vždy kontrolovatelné - skenovaná data mračna bodů vždy 100% odpovídají měřenému objektu s milimetrovou přesností. Rozdíly nebo odchylkymezi projektováním a realitou jsou u této technologie minulostí.

Cílem je vytvořit ze skenovacích datových plánů a prvky odpovídající realitě. Se SEMA programem to funguje skvěle. "

Roger Bihlmaier
Tesařský mistr a jednatel 3D Laserscan

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.