Marketing & Media

Joachim Schwarz
Joachim Schwarz
Vedoucí Marketing & Media
V SEMA Teamu od 1992

Úkoly odboru Marketing & Media zahrnují správu a údržbu SEMA internetových stránek včetně všech kanálů sociálních sítí a Startovního centra programu, to vše v několika jazykových verzích.

K tomu náleží i příprava reklamních materiálů (články, emaily, letáky, postery, rollapy, vizitky apod.) pro celou skupinu SEMA ve všech podporovaných jazykových verzích.

Design SEMA veletržních stánků a dárky jsou také důležitými body, které je třeba připravit pro mnoho veletrhů kterých se SEMA účastní. V neposlední řadě je úkolem tohoto marketingového oddělení i finální dokončení technických podkladů pro semináře, workshopy, brožury s novinkovými filmy a manuály.

Patrick Bäurle
Patrick Bäurle
Marketing & Media
V SEMA Teamu od 2006
Carolin Wolf
Carolin Wolf
Marketing & Media
V SEMA Teamu od 2012