Oddělení zajišťování kvality

Martin Hirsch
Martin Hirsch
Vedoucí oddělení zajišťování kvality
V SEMA Teamu od 1997

Shromažďování nových požadavků vývoje, přání a požadavků zákazníků, obchodních zástupců, jejich vyhodnocování a sestavování témat.

Tvorba plánování (Integrace do programu, přizpůsobení nových funkcí ...)
Konzultace s příslušným programátory (časová náročnost, realizace ...)
Testování nových funkcí a tvorba testovacích konceptů.
Zaškolení příslušných pracovníků podpory na nová témata.
Výpomoc pracovníkům podpory při testování.

Analýza chyb z testů, jejich předání na programátory a znovutestování odstraněných chyb

Údržba a tvorba základních dat (v současné době jich je cca 11500)
Ve spolupráci s pracovníky podpory vytváření seznamů novinek a příprava výukových filmů

Prezentace nových vlastností (Premiová setkání, interní školení, prezentace)

Helmut Weiler
Oddělení zajišťování kvality
V SEMA Teamu od 2000
Michael Lipp
Oddělení zajišťování kvality
V SEMA Teamu od 2006
Markus Herböck
Oddělení zajišťování kvality
V SEMA Teamu od 2008
Markus Gromer
Oddělení zajišťování kvality
V SEMA Teamu od 2008