Nowe funkcje w Prefabrykacji paneli dachowych

Szczególnie ucieszą się z tego producenci domów prefabrykowanych i prywatni budowniczowie średniej wielkości domów. Znacznie rozszerzono prefabrykację elementów dachu i udoskonalono wiele detali.

Różne warstwy można teraz indywidualnie dodawać, obrabiać, podliczać i udostępniać do produkcji maszynowej zarówno na górnej, jak i dolnej warstwie dachu. Tutaj znajdziesz dalsze informacje na ten temat: Opens internal link in current windowProjektowanie warstw dachu

Na tej podstawie wprowadzanie elementów zostało znacznie uproszczone i kompleksowo poprawione. Geometryczne dopasowanie podwarstw dachu i rzutów warstw, jak również w pełni automatyczne dopasowanie kątowe krawędzi warstw dachu, zapewnia projektantom ogromną oszczędność czasu. Wszystko jest gotowe do użycia przy minimalnym wysiłku planistycznym.

Użytkownicy mogą teraz swobodnie określać kąty warstw ze wszystkich stron elementu i stosować rzutowanie w widoku z góry i widoku pochylonym – prawdziwa wartość dodana. Elementy dachu mają nowe krawędzie do definiowania kątów i rzutów.

Ustawienia z globalnych ustawień programu, które wcześniej dotyczyły wszystkich elementów w projekcie, zostały przejęte do samego elementu. Dzięki temu w danych podstawowych można z góry zdefiniować elementy dla poszczególnych dachów i ich wymagań.