Dowolne etykietowanie komponentów w planowaniu załadunku

Dowolne etykietowanie komponentów zostało dodane w module SEMA Menadżer załadunku w nowej wersji 23.3. W związku z tym dowolne teksty lub predefiniowane symbole zastępcze można dodawać indywidualnie jako etykiety we wszystkich widokach komponentów.

Przykład: Numer sekwencji montażu ma być również wyświetlany dla każdej ściany, która ma zostać załadowana. Już podczas załadunku osoba planująca pracę może zobaczyć w widokach, które ściany będą później montowane na placu budowy.

W tym celu użytkownicy SEMA mogą na przykład wybrać kombinację wolnego tekstu i symbolu zastępczego "sekwencja montażu" w programie i dodać go jako etykietę komponentu - mogą wtedy od razu i wszędzie zobaczyć odpowiedni numer sekwencji montażu.