Zarządzanie i obsługa bibliotek danych podstawowych

Menadżer bibliotek i przegląd folderów zostały ulepszone. Użytkownicy mogą teraz bezpośrednio wybierać dane podstawowe z oryginalnych bibliotek domyślnych SEMA i wstawiać je do projektu budynku za pomocą polecenia tworzenia.

Folder z wybranymi bibliotekami danych podstawowych można określić jako folder systemowy w zakładce "Folder źródłowy" w menedżerze danych podstawowych. Wszystkie kluczowe dane podstawowe dla niektórych funkcji automatycznych, takich jak automatycznie generowane wymiary, automatyczne narożniki dla automatyzacji ścian lub dane podstawowe dopasowania, powinny być przechowywane centralnie w tym miejscu. Ten folder systemowy jest oznaczony symbolem koła zębatego w menedżerze danych podstawowych. W ten sposób można wykluczyć niezamierzone zmiany w funkcjach automatycznych. Wraz z instalacją nowej wersji SEMA, ostatni aktywny folder główny automatycznie staje się folderem systemowym. W razie potrzeby ustawienie to można zmienić.

Wszystkie foldery z bibliotekami są wyświetlane po lewej stronie menedżera danych podstawowych: Pozwala to na lepszy przegląd i upraszcza pracę z wieloma bibliotekami. Foldery tylko do odczytu są oznaczone symbolem dyskietki z blokadą. Odpowiednie właściwości folderu są dostępne po dwukrotnym kliknięciu.

Jeśli kilka folderów bibliotek jest aktywnych w poleceniu tworzenia, poszczególne dane podstawowe są grupowane i wyświetlane w podziale. W ten sposób staje się jasne, które i ile danych podstawowych znajduje się w danym folderze.

Podczas zapisywania makr CAD lub MCAD wyświetlany jest wybór dostępnych folderów z bibliotekami, dzięki czemu można bezpośrednio rozpoznać foldery tylko do odczytu. Podczas zapisywania makr wybór automatycznie przeskakuje do folderu bibliotek, który nie jest przeznaczony tylko do odczytu.

Podczas zapisywania połaci dachowych z projektu nie ma już pytania, czy te połacie dachowe mają być zapisywane lokalnie w projekcie budynku, czy ogólnie w bibliotekach użytkownika. Przycisk „Lokalnie do projektu budynku” został teraz zastąpiony przez otwierające się okno danych podstawowych z folderem głównym „Projekt – dane programowe” w kolorze niebieskim.