SEMA wersja 23.4

W każdej wersji programu najważniejsze innowacje są prezentowane, a odpowiedni cel i działanie są wyjaśnione w prostej formie.

Wymiarowanie skojarzone

Użytkownicy mogą teraz pracować w jeszcze łatwiejszy i bezpieczniejszy sposób w zakresie automatycznego wymiarowania dzięki funkcji "Wymiarowania skojarzonego". Od teraz automatyczne wymiarowanie będzie automatycznie aktualizowane, gdy tylko zmieni się wymiarowany komponent.
Dowiedz się więcej

Przesuwanie krawędzi warstw dachu

Planowanie zostało znacznie zoptymalizowane poprzez przesuwanie krawędzi warstwy dachu w widoku 3D i w różnych widokach przekroju za pomocą nowej funkcji i polecenia "Zaznacz szczegóły obiektu".
Dowiedz się więcej

Menadżera załadunku

Od wersji 23.4 SEMA Menadżer Załadunku został rozszerzony o nowe funkcje kontroli przestrzeni ładunkowej. Te nowe funkcje umożliwiają precyzyjną kontrolę masy i wystających elementów dla każdej przestrzeni ładunkowej.
Dowiedz się więcej

Nowe funkcje pokryć

Od wersji 23.4 możliwe jest kopiowanie komponentów w ścianach i panelach stropowo-dachowych z jednej istniejącej warstwy do innej warstwy dzięki nowym funkcjom w obszarze pokryć. Pokrycia w kontenerze makro również korzystają z tej nowej funkcji.
Dowiedz się więcej