Modyfikacja obróbek i sztancowania poprzez chwytaki

Obecna wersja wprowadza nową pomoc przy projektowaniu skomplikowanych przecięć i wariantów obróbki. Ta pomoc znacznie upraszcza sztancowanie i obróbkę 3CAD, ponieważ wymiary można teraz zmienić za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Odbywa się to za pomocą chwytaków.

W obróbkach 3CAD, połączenia na zakładkę w kształcie prostopadłościanu, które można dowolnie umieszczać, mają teraz chwytaki dla każdej osi - w sumie sześć elementów, które są oznaczone kolorem w zależności od kontekstu. Użytkownicy mogą wybierać i przesuwać te chwytaki za pomocą wskaźnika myszy. W rezultacie długości i wymiary mogą być bardzo łatwo regulowane. Komponent z zakładką zmienia się automatycznie, dzięki czemu nie ma potrzeby ponownego obliczania.

Nowa funkcja wpływa na wszystkie wprowadzone obróbki 3CAD, które można teraz wykonywać znacznie bardziej elastycznie i znacznie szybciej. W poprzednich wersjach długość, szerokość i wysokość dla każdego kierunku trzeba było zmieniać ręcznie w oknie dialogowym. Ten wysiłek nie jest już konieczny – szczególnie kształty specjalne można teraz projektować znacznie łatwiej.

Nowa funkcja jest również dostępna w przypadku sztancowania skrzynkowego w schodach i elementach drewnianych. Podobnie jak w przypadku obróbki 3CAD, nowe chwytaki również tutaj ułatwiają projektowanie, ponieważ wymiary sztancowania można dowolnie regulować. Wcześniej obróbki musiały być usuwane i tworzone od nowa przy każdej zmianie. Chwytaki ogromnie przyspieszają zatem tworzenie i modyfikację sztancowania.

Chwytaki są również dostępne do wiercenia lub wytłaczania obiektów zarówno w obróbce 3CAD, jak i sztancowaniu. Jest tu jednak pewna cecha szczególna: chwytaki można zmieniać tylko w jednym kierunku (na przykład na głębokość podczas wiercenia). W rezultacie użytkownicy korzystają z dużej elastyczności w końcowej obróbce komponentów.

Przy okazji: Chwytaków do obróbki 3CAD i sztancowania można używać w taki sam sposób, jaki użytkownicy znają już z okienek przycinających dla chmur punktów. (Wersja 22.2)