Historia wersji V23-1 Build 11000

Funkcje ogólne

 • Nowy styl kreskowania “HLZ 8 Drewno podwójne” jest dostępny w sekcji “SEMA styl kreskowania”.

System krokwiowania

 • Nowa wersja SEMA umożliwia późniejsze przypisanie elementów drewnianych, łączników, obiektów 3D i elementów stalowych do innego systemu, takiego jak podłoga, ściana, płaszczyzna konstrukcyjna, panel dachowy, panel stropowy lub inna kondygnacja.
  Ważne jest, że wszystkie komponenty można przenosić do innych systemów tylko wtedy, gdy można je również tworzyć ręcznie w tym systemie.
  Jednym z zastosowań jest na przykład szybkie późniejsze przyporządkowanie elementów drewnianych zbudowanych w systemach belkowania do sąsiedniej ściany, ponieważ te elementy również muszą być montowane i pakowane w ścianie.
  Podobnie dowolne elementy drewniane 3CAD lub belki stalowe, które pochodzą z modelu konstrukcyjnego IFC, można przypisać do stropu, na przykład w celu wyświetlenia numerów pojedynczych elementów i wymiarów planów montażowych.
  Łączniki stalowe można przyporządkować z jednej kondygnacji do drugiej bezpośrednio w trybie 3D, ponieważ powinny one być eksportowane z tą kondygnacją. Po zaznaczeniu elementu nowa opcja „Ponownie przydziel przypisanie” z dwoma funkcjami „Wybierz element docelowy” i „Wybierz kondygnację docelową” jest teraz dostępna w opcjach edycji „Inne”.
 • Aby przypisać belki do panelu dachowego lub podłogowego, tak jak poprzednio, można użyć nowego przełącznika opcji „Przypisz komponenty do panelu dachowego i podłogowego” lub „Przenieś komponenty do alternatywnego systemu docelowego”.
  Pojawi się komunikat wskazujący, czy komponenty nie mogą zostać przydzielone lub czy należy sprawdzić zmiany.
 • Rozbudowanie polecenia „wielokrotnego cięcia” elementów drewnianych umożliwia na przykład szybsze cięcie elementów bez dodatkowej obróbki w kilku obszarach odniesienia w pierścieniu płatwi.
 • Połączenia jaskółczego ogona z dodatkowymi obróbkami 3CAD zostały zoptymalizowane.

Pokrycia podłogi i ścian

 • Zachowanie łat z dużymi występami warstw zostało zoptymalizowane. (Firma IKB, Bischkopf i Hörmann)

Elementy ścienne i podłogowe

 • Cały widok ściany lub panelu można teraz obracać w ustawieniach wyświetlania (F7) w zakładkach ściana, dach (element dachu) i strop (element stropu), –> „Warstwy” –> „Widok”. Widok schodkowy nie jest już wymagany dla tego ustawienia. Wszystkie elementy ściany lub panelu są obracane za pomocą opcji „Kompletny panel”. Przekrój poziomy lub pionowy jest również obracany za pomocą drugiej funkcji „Kompletny z widokiem przekroju”. Podczas obracania widoku można wybrać zarówno osie X, jak i Y. Odcinki ściany są również odpowiednio dostosowywane. W celu rozpoznania tych obróconych ścian/paneli otrzymują one na widoku odpowiednie symbole. Dzięki tym nowym opcjom plany tych ścian/paneli mogą być projektowane jeszcze bardziej indywidualnie.

Pokrycia blaszane

 • Dane podstawowe dla „Profilu przestrzeni powierzchni” zostały udoskonalone. W danych zasadniczych można teraz przyporządkować kilka środkowych komponentów. Dzięki temu możliwe jest tworzenie profili powierzchni we wzorach. Użytkownicy mogą przydzielić do ośmiu środkowych komponentów. Dla każdego przydzielonego komponentu środkowego można ustawić indywidualną długość maksymalną. Po utworzeniu ostatniego środkowego komponentu pierwszy środkowy komponent jest tworzony ponownie automatycznie. Trwa to do momentu zakończenia tworzenia przez użytkownika lub osiągnięcia końca segmentu.
 • Części arkusza blachy pokrywające obszar reagują teraz automatycznie na otwory. Kiedy części arkusza blachy pokrywające obszar częściowo zetkną się w otworem, część arkusza blachy pokrywająca obszar zostanie automatycznie przycięta. Jeśli element zasłaniający obszar zostanie przerwany otworem, profil zostanie automatycznie odcięty w miejscu otworu, a pozostała długość profilu zostanie utworzona za otworem. W danych podstawowych dostępne jest ustawienie dla „Powierzchni pokrycia”, „Powierzchni częściowej pokrycia” i „Profilu powierzchni pomieszczenia”. Ustawienie „Otwory” można znaleźć w Ustawieniach pokrycia. Użytkownicy znajdą tam opcje „zasłaniaj” i „obserwuj”. Jeśli chodzi o opcję „osłona”, działa ona jak poprzednio – otwory są po prostu zasłonięte. Jeśli ustawisz opcję „obserwuj”, elementy pokrywające obszar będą identyfikować otwory i reagować na nie. Podczas tworzenia profilu pojedynczej powierzchni w prawym dolnym rogu znajduje się przełącznik do wyboru między „obserwacją” a „pokryciem”.
 • Obecnie dostępna jest całkowita długość brutto listy materiałów. Wartość „SBruttoD” można dodać, edytując maskę.
 • Dodano nowy wymiar krawędzi dla elementów arkusza blachy obejmujących obszar. Wartość jest włączana w ustawieniach F7 za pomocą „Długość krawędzi dla profilu cięcia”. Ta wartość wskazuje długości krawędzi szwu w widoku 2D.

Prefabrykacja

 • Poprzednio element drewniany można było przenieść tylko z systemu krokwiowania i belkowania. Od teraz działa to również ze wszystkimi elementami drewnianymi, które zostały utworzone w warstwach. W tym celu usprawniono przenoszenie komponentów w trzeciej zakładce paneli dachowych i stropowych. Użytkownicy mogą teraz określić dla każdej warstwy, czy elementy drewniane powinny zostać przyjęte w opcji >> więcej….>>. Nie trzeba dodawać, że elementy drewniane są prawidłowo uwzględniane i eksportowane podczas eksportu maszyn.

Projektowanie schodów

 • Teraz możliwe jest ustawienie wartości ujemnej dla wangi na wyjściu i zapisanie jej w danych standardowych.
 • Balustrady można teraz tworzyć również na osi schodów. Wcześniej można to było ustawić tylko dla balustrady na osi bocznej.
 • Połączone osie środkowe są teraz zawsze wyświetlane w elementach płyty, na przykład przy wierceniu kołków w wangach.
 • Krótkie elementy płyt, takie jak wangi lub poręcze, nie są już narysowane w profilu, ale są wyświetlane w pozycji poziomej w opracowanym widoku. W rezultacie ogólne zarysy łącznych komponentów stają się mniejsze, dzięki czemu podczas produkcji komponentów jest mniej odpadów związanych z wydrukiem.

Obiekty 3D

 • Nowy przycisk opcji jest teraz dostępny w opcji 1 i opcji 2 z rozszerzeniem wykonanym w poleceniu „Położenie” lub „Kopiuj” obiektów 3CAD. Przycisku tego można użyć na przykład do łatwego przesuwania łączników w jednej płaszczyźnie w rzucie poziomym bez zmiany położenia Z . Przycisk jest dostępny we wszystkich płaszczyznach 2D (widoki ścian, przekroje, płaszczyzny konstrukcyjne, rzut poziomy). Przycisk jest domyślnie włączony.

Pojedynczy element

 • Od wersji BTLx 2.2.0 możliwe jest eksportowanie konturu cienia jako sylwetki w obrysie. Ten kontur cienia jest potrzebny na przykład do zagnieżdżenia kilku pojedynczych desek na płycie wielkoformatowej. Tę nową opcję można ustawić w ustawieniach eksportu maszyny pod konturem zewnętrznym.
 • Standardowe ustawienia eksportu do maszyn produkcyjnych firmy SCM (Oikos/Area) zostały zmienione.
 • Eksport BTLx z obróbką rowków z odległością do obszaru odniesienia został udoskonalony
 • Konwersja obróbki z przedniego połączenia na zakładkę na „rowek” stała się możliwa w funkcji pojedynczego elementu. Ponadto udoskonalono eksport BTLx tych obróbek.