Historia wersji V23-2 Build 11200

Funkcje ogólne

  • Nie jest już konieczne ustawianie statusu Prezentera dla projektów. W zależności od wersji projektu, wszystkie projekty tej samej lub starszej wersji można teraz otwierać za pomocą SEMA Presenter.
  • Wprowadzono również obszerne ulepszenia i poprawki dotyczące zaciosów i przecięcia komponentów.
  • Od wersji 23-2 przygotowaliśmy portal klienta obejmujący zarządzanie licencjami. Nasi klienci z umową serwisową Pro wkrótce skorzystają z tych nowych funkcji.
  • Licencje zostały dostosowane do aktualnych wymagań szkół w zakresie licencji szkolnych i studenckich.