Historia wersji V24.1

Dach i pokrycia dachowe

 • Za pomocą polecenia „Zaznacz szczegóły obiektu” możliwe jest teraz przyciąganie krawędzi warstw dachu w różnych przekrojach i widoku 3D.
 • Po zaznaczeniu krawędzi można ją dociąć do powierzchni za pomocą polecenia „wytnij”. Możliwe jest także zaznaczanie krawędzi warstw na przekrojach poprzez naciśnięcie klawisza Shift.

Konstrukcje drewniane

 • Oznaczenia z tekstem, które można włączyć w ustawieniach ogólnych (Alt+F7) w sekcji „Szacowanie”, można teraz elastycznie ustawić na stronę odniesienia.
 • Obecnie dostępne są nowe ustawienia oznaczeń i wysyłania tekstu dla obróbki przeciwstawnej na komponentach dla obu typów końcówek, „cięcia” i „wydłużenia”.
  Z jednej strony można dowolnie definiować strony odniesienia 1-4 dla oznaczeń, a także strony odniesienia 1-4 dla wysyłania tekstu. Jeśli dla typu zakończenia „wydłużenie” zdefiniowano wgłębienie, nie można ustawić dodatkowego oznaczenia.
 • Możliwe jest również ustawienie wysyłania tekstu oddzielnie dla typu zakończenia – tutaj „automatyczne” odnosi się do ogólnych ustawień wstępnych.
 • Te nowe opcje ułatwiają i przyspieszają montaż ścian np. na stole montażowym.
 • Ta nowa opcja ustawień służąca do definiowania stron odniesienia dla oznaczeń tekstu jest teraz dostępna także na przykład dla płatwi przycinanych na wyższych poziomach
 • Podczas eksportu IFC możliwe jest teraz eksportowanie kierunku włókien ze strzałką dla części i paneli, jeśli strzałka została zdefiniowana dla komponentu..
 • Nową opcję można włączyć w ustawieniach eksportu IFC.
 • Interfejsy DXF i DWG zostały zaktualizowane do wersji DXF 2010, 2013, 2018 i do wersji DWG 2010.

PHP export

 • Ściany oraz panele dachowe i stropowe można teraz przenieść do Weinmanna w lustrzanym odbiciu w poziomie i w pionie. Oznacza to, że panele dachowe i stropowe można oglądać z góry w SEMA i przenieść je za pomocą słowa kluczowego ELA = INNEN. W rezultacie na maszynie można najpierw umieścić i obrobić dolne warstwy, a następnie górne. Ta nowa funkcja eliminuje np. konieczność późniejszego obracania paneli na maszynie, aby panele można było prawidłowo zmontować na placu budowy. Aby w pionie odzwierciedlić panele należy w zakładce danych dodatkowych wpisać słowo kluczowe MIRROR=VER / MIRRORING=VER. Odzwierciedlenie poziome kontrolowane jest za pomocą słowa kluczowego MIRROR = HOR / MIRRORING = HOR.

Pojedynczy element

 • Obszary zamknięte pojedynczego elementu (MCAD) utworzone do produkcji ścian mogą teraz oddzielać kontury liniowe, takie jak kontury cięcia/frezowania/rysowania i gwoździowania. Odpowiednie ustawienie aktywowane standardowo można znaleźć w ogólnych ustawieniach (Alt F7) w „Listy/Pojedyncze części/Obróbki specjalne/Obróbki obszarów zamkniętych ".
 • Dla eksportu K1 rozszerzono maksymalne ograniczenie znaków dla pakietowania i klasy drewna.