Fotogrametria ze zdjęć 2D do chmury punktów 3D

Chmury punktów 3D podbiły cyfrowy świat w ostatnich latach. Fotogrametria automatycznie tworzy chmurę punktów 3D ze zdjęć z normalnej kamery lub drona. Rezultatem jest bezdotykowe wykrywanie i pomiar rzeczywistości.

Bezpośrednie przetwarzanie chmur punktów 3D: chmury punktów jako podstawa konstrukcyjna do renowacji, prac nad istniejącymi lub nowymi budynkami. Wszelkie cięcia z projektu 3D są tworzone przez naciśnięcie przycisku w programie SEMA, a wszystkie odpowiednie wymiary są ustalane szybko i łatwo. SEMA wyznacza nowy punkt odniesienia dla przetwarzania cyfrowych danych 3D i ich dalszego przetwarzania w oprogramowaniu typu CAD.

Zalety chmur punktów: Minimalne odchylenia pomiarowe, wyznaczanie powierzchni i pomiary odległości, tworzenie planów inwentaryzacji, wizualizacja obiektów i ich wirtualne wznoszenie mogą być idealnie wykorzystane do planowania i budowy. Wykorzystanie chmur punktów w programie SEMA znacznie ułatwia pracę i zapewnia bardzo wysoki poziom podczas planowania w istniejącym budynku.