Maszyny + CAD = MCAD

MCAD to wygodne rozwiązanie dla sterowania maszynami oraz zestawienia materiałów. W prosty sposób dokonać można kompleksowej edycji a następnie bez ponownych obróbek przesłać na maszynę.

Pomiar, listy materiałowe i export maszynowy

Pomiar obszaru i linii, błyskawiczne obliczanie do szybkiego tworzenia ofert. Automatyczne generowanie list zamówień, cięć i materiału. Dowolne funkcje filtrowania do definiowania dowolnej podlisty. Zintegrowana optymalizacja długości drewna dla optymalnego planowania materiału. Eksport danych do wszystkich popularnych centrów obróbczych z odpowiednim interfejsem SEMA-CAM.

Drukowanie, lista materiałowa oraz transfer na maszynę

Zespoly montazowe potrzebują zestawien i list materialowych zgodnych z planami i pakietami na rysunkach. Informacje takie są wpisywane, etykietowane lub opcjonalnie drukowane bezposrednio na elemenatch przy produkcji na maszynowej.