Wszystkie

V21-1 12/2020

Konstruowanie kleszczy w 3D

Wytwarzanie kleszczy w 3D i w przekrojach.

V21-1 12/2020

IFC

Bezpośrednie przypisywanie danych podstawowych, konwersja obiektów elektrycznych IFC do SEMY w układy elektryczne.

V21-1 12/2020

Ważne detale w budownictwie drewnianym

Odbicia lustrzane pokryć i pomieszczeń, makro środka ciężkości.

V21-1 12/2020

Wersja 64-bitowa

Wersja 21-1 jest wysoko wydajną wersją 64-bitową.

V21-1 12/2020

Innowacje z Blachy

Kopiowanie, odbicia lustrzane, automatyczne wytwarzanie rysunków.

V21-1 12/2020

Chmura punktów Pay-per-use

Pracuj z chmurą punktów za jednorazową opłatę.