Fotogrametria ze zdjęć 2D do chmury punktów 3D

Chmury punktów 3D podbiły cyfrowy świat w ostatnich latach. Fotogrametria automatycznie tworzy chmurę punktów 3D ze zdjęć z normalnej kamery lub drona. Rezultatem jest bezdotykowe wykrywanie i pomiar rzeczywistości.

Bezpośrednie przetwarzanie chmur punktów 3D: chmury punktów jako podstawa konstrukcyjna do renowacji, prac nad istniejącymi lub nowymi budynkami. Pobieranie pojedynczych punktów, konstruowanie na istniejącym obiekcie lub mierzenie poszczególnych odległości staje się bardzo proste w wirtualnej rzeczywistości. SEMA wyznacza nowy punkt odniesienia dla przetwarzania cyfrowych danych 3D i ich dalszego przetwarzania w oprogramowaniu typu CAD.
Zalety chmur punktów: Minimalne odchylenia pomiarowe, wyznaczanie powierzchni i pomiary odległości, tworzenie planów inwentaryzacji, wizualizacji obiektów i wirtualne poruszanie się po nich  mogą być idealnie wykorzystane do planowania i budowy. Wykorzystanie chmur punktów w programie SEMA znacznie ułatwia pracę i zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa podczas planowania w istniejącym budynku.