Elementy schodów na ciągach liniowych

Nowa możliwość generowania poręczy, pasów, wsporników, wypełnień i balustrad na liniach CAD daje konstruktorowi schodów wysoki stopień swobody. Dzięki nowej funkcji "Element na ciągu linii" tworzenie elementów staje się jeszcze bardziej elastyczne.

Proces jest bardzo prosty. Po pierwsze, linia CAD jest ustawiona w żądanej pozycji elementu. Następnie można wybrać element, np. belki policzkowe i polecenie "Belki na ciągu linii" w wyborze programu pod schodami. W wierszu wprowadzamy tylko żądany styl linii i jego długość są określane za pomocą "od" "do" za pomocą trzech kliknięć myszą. A belka policzkowa jest już wstawiony we właściwym miejscu!

To polecenie pozwala również konstruktorowi schodów, na przykład stworzenie kompletnej poręczy, która ma na końcu dalej przebiegać, bezpośrednio, szybko i łatwo. Linie CAD są oznaczane jedna po drugiej, a po dwóch kolejnych kliknięciach w celu określenia długości wygenerowana zostaje gotowa balustrada. Marzenie dla każdego użytkownika!

Ta innowacja jest dostępna jako film w Internecie pod adresem:
www.sema-soft.com/components-on-line