Projektowanie dolnych warstw dachu

Od dłuższego czasu program SEMA umożliwia indywidualne dodawanie, obróbek, podliczanie i wysyłanie do produkcji maszynowej na górnej stronie dachu różnych warstw. Te funkcje i ta swoboda w planowaniu i realizacji zostały teraz wdrożone również dla dolnej strony dachu.

W nowej wersji 22-3 możliwe jest teraz pokrycie do dwunastu dodatkowych warstw dachu pod każdą połacią dachu wraz z warstwą konstrukcyjną, która jak zwykle przecina się również w obszarach koszów, w celu uzyskania dokładnej oceny powierzchni.

W celu umożliwienia tworzenia bardziej szczegółowych rzutów i rysunków szczegółowych profili, warstwy dachu są wyświetlane w przekrojach pionowych i poziomych z odpowiednimi wypełnieniami zgodnie z zapisami w bibliotekach podstawowych.

Połączenia warstw z płatwiami kalenicowymi i murłatami oraz ścianami nakrywającymi są wykonywane zgodnie z bibliotekami podstawowymi. Warstwy mogą być przerabiane ręcznie w dowolnym momencie, jeśli jest to pożądane przez użytkownika.

Podsufitki istniejących lub wstawianych później świetlików uwzględniają również dolne warstwy dachu i są obliczane automatycznie do dolnej krawędzi ostatniej dolnej warstwy dachu.

Dokładne podliczenie materiałów, powierzchni i ilości jest możliwe przy użyciu listy materiałowej. Warstwy są wymienione indywidualnie i dokładnie za pomocą zrozumiałego pomiaru. W związku z tym pomiar można łatwo przeliczyć ponownie.