Luzy montażowe dla stopni i precyzyjnych połączeń tralek

Instalacja schodów wspornikowych została znacznie ułatwiona w nowej wersji SEMA 23.3. W przypadku tego typu konstrukcji schodów, stopnie są wkładane do wangi zębatej przez wycięcie i blokowane na miejscu za pomocą wstępnie włożonego kołka. Aby zamontować stopnicę, należy ją "przechylić", wsunąć w wycięcie i docisnąć, aby kołek zablokował się na miejscu.

Kiedyś było to niezwykle trudne, ponieważ nie było zbyt wiele luzu. Obecnie możliwe jest określenie luzu montażowego w punktach połączenia stopnia z wangą poprzez wykonanie prostokątnego wycięcia w bieżniku w miejscu, w którym będzie się on stykał z pionową częścią wangi.

Długość i głębokość wycięcia są regulowane indywidualnie, dzięki czemu projektanci schodów mogą zdefiniować własne optimum dla instalacji. Do tej pory wycięcia te były rysowane i edytowane ręcznie lub przy użyciu pomocniczej funkcji obwiedni, która była dowolnie ustawiana.

Te dodatkowe zadania nie są już konieczne dzięki nowej funkcji luzu montażowego: Projektanci schodów mogą raz ustawić swoje preferencje, a następnie konsekwentnie kontynuować pracę z nimi. SEMA automatycznie regeneruje parametry dla każdego projektu. Nowe ustawienia można znaleźć w sekcji "Połączenia wangi zębatej", oddzielnie dla lewej i prawej strony bieżnika.

Nowa wersja SEMA zapewnia również ulepszenie tralek (prętów balustrady). Poręcze i wanga zębata schodów mogą być załamane lub zakrzywione w zależności od pomieszczenia, w którym są zamontowane. Tralki i ich połączenia mogą być teraz automatycznie obliczane i dostosowywane do takich zakrzywionych przeciw-komponentów. Wcześniej możliwe było tylko proste cięcie. Od teraz zaokrąglenie określone przez planowanie jest uwzględnione, a dopasowanie tralek jest również określone i zoptymalizowane pod kątem instalacji.