Docinanie krawędzi warstw dachu do powierzchni

Ta nowa funkcja zapewnia kolejną opcję optymalizacji procesów projektowych. Krawędzie warstwy dachu można teraz szybko i praktycznie docinać do powierzchni w widoku 3D. Znacząco zmniejsza to wysiłek w trakcie projektowania i pozwala na jeszcze większą precyzję i przejrzystość.

SEMA jest teraz jeszcze bardziej wydajna: nowa wersja programu umożliwia docięcie krawędzi warstwy dachu do innej powierzchni w jednym kroku w widoku 3D lub w różnych przekrojach pionowych. Oszczędza to czas i wysiłek, zwiększa precyzję i umożliwia bezproblemową integrację różnych widoków.

Do tej pory trudno było uchwycić warstwę dachu, zwłaszcza w widoku z góry, ponieważ w tym widoku niektóre warstwy znajdują się powyżej, a niektóre poniżej konstrukcji dachu. Co więcej, wszystkie warstwy dachu musiały być przycinane indywidualnie do powierzchni. Cięcie warstw dachu było również czasochłonne w przypadku nachylonej płatwi odniesienia: W tym przypadku powierzchnia musiała najpierw zostać przesunięta do odpowiedniej pozycji, a następnie nadano jej inny kąt, tak aby przylegała do płatwi.

Wszystkie te indywidualne kroki nie są już teraz konieczne, a projektanci mogą zaoszczędzić cenny czas, korzystając z tej nowej funkcji. W programie SEMA możliwe jest teraz cięcie kilku warstw na jednej powierzchni w tym samym czasie. W tym celu należy najpierw wybrać warstwy, które mają zostać przycięte, a następnie kliknąć przycisk "Zaznacz szczegóły obiektu". Poszczególne krawędzie warstwy dachu i odpowiadające im powierzchnie mogą być teraz kontrolowane za pomocą tego nowego trybu. Odpowiednie krawędzie warstwy dachu można wybrać i przyciąć do powierzchni jak zwykle za pomocą polecenia "Wytnij". W ten sposób można na przykład łatwo przycinać mansardowe powierzchnie dachowe.

Kolejna zaleta: Kąt cięcia dostosowuje się automatycznie do nachylonej płatwi odniesienia, dzięki czemu nie trzeba już dodatkowo określać wymiaru kąta. Nie ma również potrzeby indywidualnego przycinania belek w poszczególnych warstwach dachu. Są one automatycznie obliczane i cięte.

Krawędzie warstwy dachu można przycinać do powierzchni zarówno w widoku 3D, jak i w widokach przekrojów pionowych. W niektórych przypadkach ten etap pracy jest i tak łatwiejszy w przekroju pionowym: Użytkownicy mogą narysować linie pomocnicze w widoku pionowym i użyć tych innych linii odniesienia do przycięcia krawędzi warstwy dachu do powierzchni, jeśli powierzchnia nie jest w ogóle dostępna w reprezentacji 3D.

Ogólnie rzecz biorąc, cięcie krawędzi warstw dachowych stało się teraz znacznie bardziej przejrzyste i może być wykonywane szybciej niż w poprzedniej wersji. Projektanci znacznie zyskują na bardziej wydajnym sposobie pracy i lepszych wynikach, dzięki czemu mogą zapewnić swoim klientom najwyższą jakość i profesjonalizm.