Oświadczenie o ochronie danych na stronie internetowej SEMA

1. W skrócie o ochronie danych

Wskazówki ogólne

Poniższe wskazówki pokazują w przejrzysty sposób, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe są to wszystkie te dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności, będącej przedmiotem niniejszego tekstu.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych na niniejszej stronie internetowej zajmuje się administrator strony internetowej. Jego dane kontaktowe można pobrać z noty prawnej na niniejszej stronie internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Gromadzimy dane, które Ty nam przekazujesz. Mogą to być np. dane z formularza kontaktowego.

Gromadzimy również dane automatycznie. Nasze systemy IT rejestrują Twoje odwiedziny na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny, czy godzina wejścia na stronę). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie zaraz po wejściu na naszą stronę.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?

Część gromadzonych danych ma gwarantować bezbłędne udostępnianie danych. Pozostałe dane mogą być wykorzystywane do analizowania Twojej aktywności jako użytkownika.

Jakie są Twoje prawa odnośnie Twoich danych?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu Twoich zapisanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak i w razie dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w nocie prawnej. Ponadto przysługuje ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Narzędzia do analizy i narzędzia innych usługodawców

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje operacje na stronie mogą być poddawane analizie statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie oraz tak zwanych programów analizujących. Analiza Twoich operacji na stronie odbywa się z reguły anonimowo; inaczej mówiąc operacje na stronie nie mogą być z Tobą powiązane. Możesz nie wyrazić zgody na tę analizę lub do niej nie dopuścić, rezygnując z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poniższej polityce prywatności.

Możesz nie wyrazić zgody na tę analizę. W niniejszej polityce prywatności poinformujemy Cię o możliwościach niewyrażenia zgody.

2. Ogólne wskazówki i informacje o obowiązku informowania

Ochrona danych

Administratorzy niniejszych stron bardzo poważnie podchodzą do sprawy ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, gromadzone będą różne dane osobowe. Dane osobowe są to te dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówka o odpowiedzialnym podmiocie

Odpowiedzialnym podmiotem za przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej jest:

SEMA GmbH 
Computer Software und Hardware-Vertrieb
Salzstraße 25
87499 Wildpoldsried (Niemcy)

Telefon: +49 8304 - 939 0
E-mail: info@sema-soft.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych może być przeprowadzanych wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Wydaną wcześniej zgodę możesz z każdej chwili anulować. Wystarczy przesłać do nas e-mailem nieformalną wiadomość. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia zgody nie pozostaje bez wpływu na cofnięcie zgody.

Prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru

W razie naruszeń prawa o ochronie danych, poszkodowanej osobie przysługuje prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzoru do spraw ochrony danych jest federalny inspektor ochrony danych (niem. Landesdatenschutzbeauftragte) landu, w którym znajduje się nasza firma. Lista inspektorów ochrony danych wraz z ich danymi kontaktowymi znajduje się pod następującym łączem:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Ci prawo do posiadania danych, które przetwarzamy w zautomatyzowany sposób na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, u siebie bądź u strony trzeciej, w standardowym, nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Ewentualny bezpośredni transfer danych do innego podmiotu odpowiedzialnego będzie możliwy tylko w zakresie technicznej wykonalności.

Szyfrowanie SSL, wzgl. TLS

Strona wykorzystuje, ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako administrator witryny, szyfrowanie SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można poznać po tym, że na pasku adresu przeglądarki zamiast „http://” pojawia się „https://” oraz dodatkowo symbol kłódki.

Przy aktywnym szyfrowaniu SSL, wzgl. TLS, które będą do nas przekazywane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacja, zablokowanie, usunięcie

Każdy ma prawo do bezpłatnych informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania a także, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak i w razie dalszych pytań dotyczących danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w nocie prawnej.

Odmowa przyjmowana treści reklamowych

Odmawia się niniejszym wykorzystywania opublikowanych w związku z obowiązkiem przekazywania danych kontaktowych do wysyłania niechcianych materiałów reklamowych i informacyjnych. Administratorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail, tak zwanego spamu.

3. Specjalista ds. ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych

Nasza firma korzysta z usług inspektora ochrony danych.

IDKOM Networks GmbH
Thomas Hug
Unterwanger Str. 3
87439 Kempten (Niemcy)

Telefon: +49 831 - 59090 400
E-mail: datenschutz@idkom.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe wykorzystują częściowo tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi, ani nie zawierają wirusów. Dzięki plikom cookie nasza oferta ma być bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, zapisywane w folderach przeglądarki zainstalowanej na komputerze.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Po opuszczeniu strony są one automatycznie usuwane. Pozostałe pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o korzystaniu z plików cookie i zezwalała na ich korzystanie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptowała pliki cookie w określonych przypadkach lub całkowicie je wykluczała i automatycznie usuwała przy zamykaniu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które chcesz wykorzystać (np. funkcja koszyka w zakupach elektronicznych) są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f rozporządzenia o ochronie danych (angiel. EU General Data Protection Regulation - EU-GDPR). Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane będą inne pliki cookie (takie jak pliki cookie analizujące Twoje operacje na stronie), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron internetowych automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • adres URL strony
  • nazwa hosta nadana komputerowi do którego chcesz uzyskać dostęp
  • godzina wywołania serwera
  • adres IP

Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie będzie miało miejsca.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 punkt f rozporządzenia o ochronie danych (angiel. EU General Data Protection Regulation - EU-GDPR), który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków umowy lub postanowień przedumownych.

Formularz kontaktowy

Gdy prześlesz nam swoje zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza, w tym dane kontaktowe tam podane, zostaną zapisane w celu przetworzenia wniosku oraz na wypadek dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego opiera się zatem wyłącznie na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 punkt f rozporządzenia o ochronie danych (angiel. EU General Data Protection Regulation - EU-GDPR). Zgodę tę możesz z każdej chwili anulować. Wystarczy przesłać do nas e-mailem nieformalną wiadomość. Zgodność z prawem czynności przetwarzania danych prowadzonych do momentu cofnięcia zgody nie pozostaje bez wpływu na cofnięcie zgody.

Informacje podane w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub usuniesz cel przechowywania danych (na przykład po przetworzeniu Twojego zgłoszenia). Obowiązkowe przepisy ustawowe – zwłaszcza te dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia do analizowania i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje narzędzia analitycznego Google Analytics. Jest ono oferowane przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics używa tak zwanych plików cookie. Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze i umożliwiające analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Informacje wygenerowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie plików cookie przez Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f rozporządzenia o ochronie danych (angiel. EU General Data Protection Regulation - EU-GDPR). Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno ofertę strony internetowej, jak i reklamę.

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W związku z tym adres IP użytkownika przed wysłaniem do USA jest wcześniej skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA zostanie przesłany pełny adres IP i tam nastąpi jego skrócenie. W imieniu administratora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy przebiegu Twojego wykorzystania strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem internetu dla administratora strony internetowej. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz, poprzez odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce, wyłączyć w niej funkcję przechowywania plików cookie; pamiętaj jednak, że wówczas przeglądarka może nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie oraz danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając w tym celu wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem, a następnie instalując ją: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Anulowanie zgody na gromadzenie danych

Klikając poniższy link, możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics. Pobrany zostanie plik cookie rezygnacji („opt-out”), aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywacja Google Analytics

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics, zapoznaj się z polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=PL

Przetwarzanie danych zleceń

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych zleceń i w pełni realizujemy rygorystyczne wymagania niemieckich organów ochrony danych, gdy korzystamy z Google Analytics.

Dane demograficzne w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „dane demograficzne” Google Analytics. W związku z tym można tworzyć raporty z informacjami o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających stronę. Te dane pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych użytkowników zewnętrznych. Te dane nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, korzystając z ustawień Ustawienia reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabraniając gromadzenia danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w sekcji „Anulowanie zgody na gromadzenie danych”.

6. Biuletyn

Dane biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, będziemy potrzebować od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i że zgadzasz się na otrzymywanie biuletynu. Pozostałe dane nie są gromadzone lub będą gromadzone na zasadzie dobrowolności. Użyjemy tych danych wyłącznie do dostarczenia wymaganych informacji i nie przekażemy ich stronom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza subskrypcji biuletynu opiera się zatem wyłącznie na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 punkt f rozporządzenia o ochronie danych (angiel. EU General Data Protection Regulation - EU-GDPR). Udzielona zgoda na przechowywanie danych, adres e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu może zostać w dowolnym momencie anulowana, na przykład klikając łącze „anuluj subskrypcję” w biuletynie. Zgodność z prawem dotychczasowych czynności przetwarzania danych nie pozostaje bez wpływu na cofnięcie zgody.

Dane zapisane przez nas w celu uzyskania biuletynu będziemy przechowywać do momentu anulowania subskrypcji. Wówczas zostaną one przez nas usunięte. Nie będzie to dotyczyło danych gromadzonych u nas w innych celach (na przykład adresy e-mail dla członków).

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek administrowanej przez Google strony YouTube. Administratorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron zawierających wtyczkę YouTube, zostajesz połączony z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzyma przy tym informację, które spośród naszych stron odwiedziłeś.

Gdy zalogujesz się na swoje konto YouTube, umożliwiasz serwisowi YouTube przyporządkowanie Twoich operacji bezpośrednio swojemu osobistemu profilowi. Możesz tego uniknąć poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube.

Korzystanie z YouTube jest w interesie atrakcyjnego przedstawienia naszych ofert online. Mieści się to w uprawnionym interesie w myśl art. 6 ust. 1 punkt f rozporządzenia o ochronie danych (angiel. EU General Data Protection Regulation - EU-GDPR).

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników, zapoznaj się z polityką prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Google Web Fonts

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitego wyświetlania czcionek. Po otwarciu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby wyświetlać poprawnie teksty i czcionki.

Aby to zrobić, przeglądarka, której używasz, musi łączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że do naszej witryny internetowej można uzyskać dostęp za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie atrakcyjnego przedstawienia naszych ofert online. Mieści się to w uprawnionym interesie w myśl art. 6 ust. 1 punkt f rozporządzenia o ochronie danych (angiel. EU General Data Protection Regulation - EU-GDPR).

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje domyślnej czcionki.

Szczegółowe informacje o Google Web Fonts znajdziesz pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Maps

Niniejsza strona wykorzystuje za pośrednictwem interfejsu programistycznego API usługę Google Maps. Jest ona oferowana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Korzystanie z funkcji Google Maps jest możliwe po uprzednim zapisaniu Twojego adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Mieści się to w uprawnionym interesie w myśl art. 6 ust. 1 punkt f rozporządzenia o ochronie danych (angiel. EU General Data Protection Regulation - EU-GDPR).

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania danymi użytkowników, zapoznaj się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

8. Nasze występy w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych przez sieci społecznościowe

Utrzymujemy publicznie dostępne profile w sieciach społecznościowych. Sieci społecznościowe, z których korzystamy, można znaleźć poniżej.

Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Google+ itp., mogą zazwyczaj kompleksowo analizować zachowanie użytkownika podczas odwiedzania ich witryny lub witryny internetowej ze zintegrowanymi treściami w mediach społecznościowych (np. przyciskami lub banerami reklamowymi). Odwiedzając naszą obecność w mediach społecznościowych, uruchamiane są liczne procesy przetwarzania związane z ochroną danych. W szczegółach:

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto w mediach społecznościowych i odwiedzisz naszą obecność w mediach społecznościowych, operator portalu społecznościowego może przypisać tę wizytę do Twojego konta użytkownika. Jednak twoje dane osobowe mogą być również gromadzone, jeśli nie jesteś zalogowany lub nie masz konta w odpowiednim portalu społecznościowym. W takim przypadku gromadzenie danych odbywa się na przykład za pośrednictwem plików cookie, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym lub poprzez zbieranie adresu IP użytkownika.

Dzięki gromadzonym w ten sposób danym operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których przechowywane są Twoje preferencje i zainteresowania. W ten sposób możesz zobaczyć reklamy oparte na zainteresowaniach podczas swojej obecności i nieobecności w mediach społecznościowych. Jeśli masz konto w danej sieci społecznościowej, reklama oparta na zainteresowaniach może być wyświetlana na wszystkich urządzeniach, na których jesteś zalogowany lub byłeś zalogowany.

Należy również pamiętać, że nie możemy śledzić wszystkich procesów przetwarzania na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy, dalsze operacje przetwarzania mogą być zatem przeprowadzane przez operatorów portali mediów społecznościowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w przepisach dotyczących użytkowania i ochrony danych na odpowiednich portalach społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasza obecność w mediach społecznościowych ma na celu zapewnienie jak najszerszej obecności w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Procesy analizy zainicjowane przez sieci społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, na które muszą wskazać operatorzy sieci społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Odpowiedzialność i dochodzenie praw

Kiedy odwiedzasz jeden z naszych serwisów społecznościowych (np. Facebook) Użytkownik może zasadniczo korzystać ze swoich praw (informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i reklamacji) u nas, jak również u operatora danego portalu społecznościowego (np. Facebook).

Należy pamiętać, że pomimo naszej wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na procesy przetwarzania danych portali społecznościowych. Nasze możliwości zależą w znacznym stopniu od polityki firmy danego dostawcy.

Czas przechowywania danych

Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem obecności w mediach społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko cel ich przechowywania zostanie pominięty, poprosisz nas o ich usunięcie, cofnięcie zgody na przechowywanie lub pominięcie celu przechowywania danych. Przechowywane pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia. Obowiązkowe przepisy prawne - bez względu na to, okresów przechowywania pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na czas przechowywania Twoich danych, które są przechowywane przez operatorów sieci społecznościowych do własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).

Poszczególne sieci społecznościowe

Facebook

Mamy profil na Facebooku. Dostawcą jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-US.

Zawarliśmy umowę z Facebookiem na temat wspólnego przetwarzania (Uzupełnienie administratora). Niniejsza Umowa określa, za które operacje przetwarzania danych jesteśmy odpowiedzialni my lub Facebook, gdy odwiedzasz naszą stronę na Facebooku. Niniejszą Umowę można wyświetlić pod następującym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Ustawienia reklam można dostosować niezależnie na koncie użytkownika. Aby to zrobić, kliknij na poniższy link i zaloguj się:
https://pl-pl.facebook.com/settings

Szczegóły w polityce prywatności Facebooka: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/