Jednoduché zaměření schodů

Použití více 3D Mračen bodů v jednom projektu umožňuje volný přístup k projektování na virtuálním schodišti. Rozšířený výkon a variabilní zobrazení Mračna bodů poskytují ještě lepší přehlednost při konstruování.

Importem 3D mračna bodů nastavila SEMA nové standardy ve zpracování digitálních 3D dat a jejich dalším využití v CAD softwaru. S verzí 20-2 zvyšuje SEMA laťku ještě výše: Pokud je do projektu importováno více mračen bodů, mohou být nyní zobrazeny odlišně.

Jednotlivá Mračna bodů lze samostatně zviditelnit nebo zneviditelnit. Stejně tak je lze individuálně nastavit podle potřeby, a to jak - „hustotu bodů“, tak „velikost bodu“ a „barvu mračna bodů“.

To přináší výrobcům schodů široký rozsah použití. Rozdělení 3D skenování jednotlivých podlaží do samostaných Mračen bodů umožňuje volný přístup k jednotlivýcm částem schodiště.

Pokud je například požadována pouze určitá část budovy s vysokou úrovní detailů, může být toto Mračno bodů nastaveno na maximální zobrazení. V oblastech, které jsou méně relevantní, může být Mračno bodů zobrazeno se sníženou hustotou bodů nebo zcela skryto. Flexibilita při práci s Mračny bodů se tímto nesmírně zvýšila.